Phát minh ra loại pin dòng chất lỏng hoạt động dựa trên trọng lực

Pin dòng chất lỏng có nhiều ưu điểm, nhưng thiết kế và vận hành phức tạp. Phát minh mới của MIT có thể thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp năng lượng.

Các nhà khoa học tại MIT đã phát minh ra công nghệ pin lưu trữ năng lượng mới, mà hoạt động theo một nguyên lý cực kỳ đơn giản giống như một chiếc đồng hồ cát. Đây là loại pin dòng chất lỏng, sử dụng hai loại chất lỏng làm điện cực và tạo ra năng lượng nhờ trọng lực.

Cơ chế hoạt động của pin là khá đơn giản. Nó có một điện cực dương, một điện cực âm và chất điện phân có thể là rắn hoặc lỏng. Các electron được tạo ra nhờ phản ứng hóa học bên trong pin và tập trung ở điện cực âm. Sau đó, các electron sẽ di chuyển qua chất điện phân để tới điện cực dương và tạo thành dòng điện, nếu nó được nối với tải như bóng đèn hoặc động cơ.

 Pin dòng chất lỏng mới do MIT phát minh.

Pin dòng chất lỏng mới do MIT phát minh.

About the Author

adminvlt@gmail.com

Related Post

Submit a Review

Display Name

Email

Title

Message